среда, 5 сентября 2018 г.

ВІДКРИТО ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
       Для вчителів англійської мови, які навчатимуть першачків вже з вересня цього року, відкрито онлайн-платформу для підвищення кваліфікації https://nus-english.com.ua/.
       Навчання на платформі є частиною комбінованого очно-дистанційного курсу, який є обов'язковим для проходження вчителями початкових класів. На платформі розміщено два великих блоки:
- інформаційний, який призначений для ознайомлення з опціями, цілями та задачами навчальної платформи (доступний англійський або український варіант);
- навчальний, який призначений безпосередньо для проходження онлайн-навчання (доступний англійський варіант).
       Слухачі курсу, зокрема, дізнаються, як підвищити мотивацію дітей до навчання, правильно вказувати на помилки та максимально розкрити лінгвістичні здібності. 

понедельник, 3 сентября 2018 г.

З днем знань!Підвищення мотивації учнів до вивчення іноземної мови засобами мультимедіа
   
       28 серпня на базі ЗОШ № 1 відбулось міське методичне об'єднання вчителів іноземних мов. Івчук І.В., вчитель англійської мови ЗОШ №1, презентувала доповіть на актуальну тему "Підвищення мотивації учнів до вивчення іноземної мови засобами мультимедіа".

       Термін «мотивація» походить від англійського «move» – «рухати». Іншими словами, мотивація – це те, що рухає людиною, змушує її із завзятістю і наполегливістю виконувати те чи інше завдання і йти до поставленої мети. Мотивована людина легко досягає інтелектуальних, спортивних та творчих успіхів.
       Далі читайте тут https://drive.google.com/open?id=1lGAvA4W0cJ8ZIzCRs0fyPkf7319DrTvy

Посилання на презентацію


        

воскресенье, 26 августа 2018 г.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС: ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Які ключові права та обов’язки вчителів як педагогічних працівників в освітньому процесі визначені законодавством

Права та обов’язки учителів у закладах загальної середньої освіти визначають:
 • Кодекс законів про працю України
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про загальну середню освіту»
 • інші нормативно-правові акти.
У Законі про освіту правам і обов’язкам учителів присвячена стаття 54, що має назву «Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу».

Педагогічні працівники мають право на: академічну свободу

Що означає «Академічна свобода»
 • свобода викладання
 • свобода від втручання в педагогічну діяльність
 • вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі
 • педагогічна ініціатива тощо
 • розроблення й упровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів (насамперед методик компетентнісного навчання)
 • користування бібліотекою, інфраструктурою закладу освіти
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, використовуваних в освітньому процесі
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку
При підвищенні кваліфікації Учитель управі вільно обирати:
 • освітні програми
 • форми навчання
 • заклади освіти, установи й організації, інші субֹ’єкти освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності
 • захист професійної честі та гідності
 • індивідуальну освітню діяльність за межами закладу освіти
 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти та у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.
Педагогічні працівники:
повинні
постійно підвищувати:
– свій професійний і загальнокультурний рівні
– педагогічну майстерність

виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання

дотримувати:
– академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі
– педагогічної етики

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу

дотримувати:
– установчих документів закладу освіти
– правил внутрішнього розпорядку

виконувати посадові обов’язки
зобов’язані стосовно учнів
сприяти:
– розвитку здібностей учнів
– формуванню навичок здорового способу життя

дбати про фізичне і психічне здоров’я учнів

особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема:
– правди
– справедливості
– патріотизму тощо

формувати в учнів:
– усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України
– прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами

виховувати в учнів повагу до державної мови і державних символів, цінностей України, навколишнього природного середовища тощо

захищати учнів під час освітнього процесу від:
– будь-яких форм фізичного та психічного насильства
– приниження честі та гідності – дискримінації за будь-якою ознакою тощо

запобігати:
– вживанню учнями та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів
– іншим шкідливим звичкам

Заборонено! Відволікати педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків (окрім випадків, передбачених законодавством)

Джерело: pedrada.com.ua

понедельник, 23 июля 2018 г.


Курси з носіями мови

       В період з 25.06. по 13.07. 2018 вчителі англійської мови нашої школи Гусар О.В. та Івчук І.В. пройшли курси при ХОІППО. Дана курсова перепідготовка проводилася за участі вчителів з International Teachers’ Institute English Teachers Program (Канада).
       Заняття проходили насичено, цікаво, весело і головне - ефективно! Це стало чудовою нагодою вільного спілкування з носіями мови та опанування різного роду завдань. Учасниками курсів були: вчителі, школярі, студенти, волонтери, що додало різноманітності заняттям. Робота відбувалася в групах. Варто звернути увагу на особливу атмосферу привітності, доброзичливості та професіоналізму, що панувала серед присутніх.